صنعت و معدن

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان

افزایش برق مورد نیاز صنعت فولاد در تابستان به میزان ۲۹ درصد

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: برق مورد نیاز صنعت فولاد در تابستان ۲۹ درصد بیشتر شده و این مسئله به رشد تولید منجر شده است.

امین ابراهیمی، با اشاره شرایط تولید فولاد خوزستان اظهارداشت: تعمیرات دوره‌ای در تابستان سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفته و تا به حال ۲۵۰ هزار نفر ساعت کار تعمیراتی توسط فولاد خوزستان انجام شده است.

مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به تاثیر تعمیرات دوره‌ای در عملکرد فولاد خوزستان گفت: نتیجه این تعمیرات دوره‌ای، افزایش ظرفیت تولید فولاد خوزستان است و این تعمیرات به افزایش ظرفیت ۲۰۰ هزار تنی ختم می‌شود که معادل ۵.۲ درصد از تولید فولاد خوزستان است.

*بازار فولاد در ایران و جهان دچار رکود است

وی افزود: بازار فولاد، بازار راکدی است و در حوزه بین‌الملل نیز چنین شرایطی داریم و به دلیل افزایش ذخیره‌سازی شاهد ریزش قیمت‌ها در بازار ترکیه و بازار شرق آسیا هستیم.

ابراهیمی گفت: تصمیم بورس کالا مبنی بر حذف سازوکار بهین‎‌یاب برای شمش فولاد می‌تواند زمینه رونق تولید را فراهم کند.

*افزایش تامین برق صنایع فولاد به رشد موجود انبار ختم شد

مدیرعامل فولاد خوزستان با اشاره به اینکه تولید در فولاد خوزستان بر مبنای تقاضا است، گفت: وزارت نیرو اعلام می‌کند که ۲۹ درصد برق بیشتری به فولادی ها داده و این مسئله به معنای افزایش تولید برای کل صنعت است.

وی ادامه داد: میزان موجود انبار از منبع سامانه جامع تجارت بیانگر افزایش موجودی انبار است و با این شرایط بازار، این تصمیم در راستای فروش تولید انجام شده اثرگذار است.

ابراهیمی تاکید کرد: قطعا با مصوبه حذف سازوکار بهین‌یاب از شمش فولادی شاهد افزایش قیمت در این محصول خواهیم بود.

مطـالب مرتبـط

Back to top button