اقتصادی

صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ ایمیدرو به تصویب رسید

صورت های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ با حضور عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر اعضای مجمع، حسابرس مستقل و بازرس قانونی به اتفاق آرا به تصویب رسید.

صورت های مالی مجمع عمومی(سالیانه) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ پس از ارایه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به اتفاق آرای اعضای مجمع، تصویب شد.

اعضای مجمع سازمان شامل نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های صمت، اقتصاد و امور دارایی، تعاون رفاه و امور اجتماعی و نیرو هستند.

در این جلسه سازمان حسابرسی کشور به عنوان حسابرس مستقل برای سال مالی جدید (۱۴۰۲) تعیین شد.

مطـالب مرتبـط

Back to top button