حمل و نقل

سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه ای اعلام کرد

نمایش موجودی بلیت اربعین در سایت‌ها تخلف محسوب می‌شود

سازمان هواپیمایی کشوری: هرگونه نمایش موجودی بلیت در بازه اربعین ۱۴۰۲ به منظور جلب مسافر یا افزایش تعداد بازدیدکنندگان سایت و غیره تخلف محسوب و با متخلف یا متخلفان برخورد آیین نامه ای به‌صورت تعلیق ۱ تا ۳ماهه فعالیت دفتر متخلف انجام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در این اطلاعیه آمده است:

“نظر به اینکه کانال های فروش بلیت اربعین سال ۱۴۰۲، صرفا سایت مستقیم شرکت های هواپیمایی و دفاتر فروش آنلاین منتخب تعیین شده است بدین وسیله به تمامی دفاتر خدمات مسافرت هوایی ابلاغ می‌شود:

هرگونه نمایش موجودی بلیت در بازه اربعین ۱۴۰۲ به منظور جلب مسافر یا افزایش تعداد بازدیدکنندگان سایت و غیره تخلف محسوب می شود و با متخلف یا متخلفان برخورد آیین نامه ای بصورت تعلیق یک تا سه ماهه فعالیت دفتر متخلف انجام می‌شود.

لذا به منظور اجتناب از تعلیق و بروز ضرر و زیان ناشی از آن، باید تمامی تمهیدات لازم در این خصوص توسط مدیران عامل دفاتر اندیشیده شود.”

گفتنی است پیش از این سازمان هواپیمایی کشوری ۱۶ دفتر هواپیمایی منتخب و مورد تأیید برای تهیه بلیت اربعین را اعلام کرده بود.

مطـالب مرتبـط

Back to top button