حمل و نقل

سازمان بنادر بر ایمنی قایق های صیادی نظارت جدی دارد

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ایمنی بدنه قایق‌های صیادی تحت نظارت مستقیم و‌ جدی سازمان بنادر و موسسات رده‌بندی انجام می‌ شود.

مهدی فرمهینی فراهانی با اشاره به اهمیت ویژه ایمنی قایق‌های صیادی، اظهار داشت: ایمنی بدنه قایق‌های صیادی بر اساس نقشه‌های ساخت، تحت نظارت جدی و مستقیم سازمان بنادر و دریانوردی و موسسات رده‌بندی مورد تایید قرار می‌گیرد تا تردد آن‌ها در دریا متناسب با محدوده دریانوردی که گاها یک تا دو مایل دریایی است به صورت ایمن انجام شود.

 وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی مسئولیت حفظ جان افراد در دریا را بر عهده دارد و به همین منظور نظارت بر روند ساخت قایق‌های صیادی به منظور حفظ جان و امنیت صیادان را سرلوحه کار خود قرار داده است.

 مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه موضوع تعیین قدرت موتور آن‌ها از سوی سازمان شیلات تعیین می‌شود، عنوان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی نیز بر تردد ایمن قایق‌های صیادی در آب‌های ساحلی کشور، نظارت می‌کند.

 فراهانی با اشاره به اینکه وجود نیروی رانش برای قایق‌های صیادی جهت تردد ایمن با حداقل سرعت ایمن از جمله موضوعات مربوط به ایمنی قایق‌ها محسوب می‌شود، اظهار داشت: این موضوع برای ایمنی قایق‌های صیادی در امور صید متفاوت از سوی سازمان شیلات ایران تعیین می‌شود.

 وی خاطرنشان کرد: تردد این نوع قایق‌ها در فاصله حداکثر ۲ مایلی ساحل انجام می‌شود تا از تردد در دریای متلاطم جلوگیری شود و در صورت بروز سانحه، نجات قایقران و شناور به سهولت انجام پذیرد.

ایرج منصوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری حمل و نقل و صنعت و معدن ایران / مدیرکل، سردبیر، دبیر، و خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئيس دفتر اسبق خبرگزاری ایرنا در جمهوری آذربایجان (باکو) و منطقه آزاد کیش، کارشناس رسمی دادگستری

مطـالب مرتبـط

Back to top button