حمل و نقل

در سه دوم سال سال جاری؛

مهرآباد حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار پیام هوانوردی را مبادله کرد

مبادله ۳,۷۹۲,۳۴۵ پیام هوانوردی در سه ماهه دم سال جاری در فرودگاه بین المللی مهراباد، نشان دهنده توزیع ایمن اطلاعات هوانوردی میان ایستگاههای مرتبط با عملیات پروازی این فرودگاه است.

به گزارش پایگاه خبری توانگر نیوز از روابط عمومی فرودگاه بین المللی مهرآباد حسین شاکریرئیس اداره مخابرات وفناوری اطلاعات هوانوردی گفت؛ در فرودگاه بین المللی مهرآباد در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ بیش از ۳ ملیون ۷۹۲ هزارو ۳۴۵ پیام هوانوردی مبادله گردیده است که از این مجموع، تعداد ۴۶۷هزارو ۱۷۵  پیام مربوط به سلامتی پرواز،۱ میلیون ۴۶ هزارو ۷۹   پیام سرویس شبکه AFTN و ۲ میلیون ۲۷۹ هزارو ۹۱ پیام مرتبط با گزارشات جوی و فرودگاهی در شبکه مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی فرودگاه مهرآباد مبادله شده است.

ایرج منصوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری حمل و نقل و صنعت و معدن ایران / مدیرکل، سردبیر، دبیر، و خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئيس دفتر اسبق خبرگزاری ایرنا در جمهوری آذربایجان (باکو) و منطقه آزاد کیش، کارشناس رسمی دادگستری

مطـالب مرتبـط

Back to top button