جامعه و بین‌المللحمل و نقل

راهکارهای توسعه همکاری های هوایی بین ایران وقطر بررسی شد

معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در دیدار با سلیطی وزیر حمل و نقل قطر ، الهاجری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری قطر و الباکر مدیرعامل شرکت قطر ایرویز راه های توسعه همکاری های هوایی ایران و قطر را بررسی کردند.

بهگزارش روابط عمومی سازمانهواپیمای کشوری ، کاپیتان محمد محمدی بخش معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به اتفاق دکتر صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و صالح آبادی سفیر ایران در قطر، به صورت جداگانه با سلیطی وزیر حمل و نقل قطر ، الهاجری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری قطر و الباکر مدیرعامل شرکت قطر ایرویز دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدارها که با میزبانی دولت قطر در سفر دو روزه کاپیتان محمدی بخش و همراهان انجام شد توسعه همکاری های حمل و نقل هوایی بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ایرج منصوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری حمل و نقل و صنعت و معدن ایران / مدیرکل، سردبیر، دبیر، و خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئيس دفتر اسبق خبرگزاری ایرنا در جمهوری آذربایجان (باکو) و منطقه آزاد کیش، کارشناس رسمی دادگستری

مطـالب مرتبـط

Back to top button