جامعه و بین‌المللحمل و نقل

خادمی از طراحی کریدور ترانزیتی از خلیج فارس تا گرجستان خبرداد

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفت: همزمان با ساخت کریدور شمال – جنوب در کشور ارمنستان، ایران نیز این کریدور را طراحی کرده تا امکان ترانزیت کالا و مسافر از خلیج فارس به گرجستان و دریای سیاه فراهم شود.

به گزارش پایگاه خبری حمل ونقل ایران از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور خیرالله خادمی افزود: با صدور خدمات فنی و مهندسی از سوی ایران امکان تکمیل این کریدور در گرجستان توسط مهندسان ایرانی فراهم شده است.

معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور بیان کرد:  در حال حاضر با احداث یک مسیر جاده ای از سمت تبریز به مرز نوردوز، ایران شرایط تکمیل این کریدور ارتباطی با کشور ارمنستان را فراهم می کند که در صورت تکمیل علاوه بر کاهش مسیر، قابل رقابت با کریدورهای موازی است.

ایرج منصوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری حمل و نقل و صنعت و معدن ایران / مدیرکل، سردبیر، دبیر، و خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئيس دفتر اسبق خبرگزاری ایرنا در جمهوری آذربایجان (باکو) و منطقه آزاد کیش، کارشناس رسمی دادگستری

مطـالب مرتبـط

Back to top button