حمل و نقل

تعلیق فعالیت یک شرکت هواپیمایی و ۲ مرکز تعمیر و نگهداری

فعالیت یک شرکت هواپیمایی و ۲ مرکز تعمیر و نگهداری به دنبال بازرسی‌های نظارتی معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری و به دلیل عدم رعایت استانداردهای پرواز و قوانین ومقررات تعلیق شد.

به گزارش پایگاه خبری حمل ونقل ایران، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام‌ کرد: به ‌دنبال بازرسی‌های نظارتی معاونت استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری و به دلیل‌ عدم رعایت استانداردهای پرواز و قوانین و مقرات، فعالیت یک شرکت هواپیمایی و دو مرکز تعمیر و نگهداری تعلیق شد.

گفتنی است نظارت، بازرسی فنی و تخصصی از شرکت‌های هواپیمایی، موسسات هوانوردی، فرودگاه‌ها، اماکن و مستحدثات مربوطه جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری به مثابه نماینده دولت در جهت اعمال حاکمیت در صنعت حمل و نقل هوایی کشور است.

همچنین، بازرسان سازمان برای ورود و بازرسی، نظارت و اعمال مقررات وفق قوانین داخلی و بین‌المللی هوانوردی نسبت به شرکت‌های هواپیمایی، موسسات هوانوردی، فرودگاه‌ها، اماکن و مستحدثات مربوط، دارای اختیار تام هستند و همه عوامل دستگاه‌های اجرایی مستقر در فرودگاه از جمله عوامل فرودگاهی، پروازی و نیروهای امنیتی و انتظامی مکلفند با بازرسان سازمان همکاری کنند. در مورد اماکن و مستحدثات نظامی و امنیتی، رعایت مصوبه‌های شورای عالی امنیت ملی و قوانین و مقررات مربوط الزامی است.

ایرج منصوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری حمل و نقل و صنعت و معدن ایران / مدیرکل، سردبیر، دبیر، و خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئيس دفتر اسبق خبرگزاری ایرنا در جمهوری آذربایجان (باکو) و منطقه آزاد کیش، کارشناس رسمی دادگستری

مطـالب مرتبـط

Back to top button