شهرسازی و عمران

رئیس مرکز تحقیقات بتن:

قانون استفاه از فن ورزان باید در مجلس شورای اسلامی مصوب شود

رئیس مرکز تحقیقات بتن و عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان گفت: برای نظامند شدن استفاده از فن ورزان و تکنسین های ماهر در صنعت بتن کشور، مجلس محترم شورای اسلامی باید قانون الزام آور استفاده از فن ورزان را تصویب کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت معدن ایران، مهندس ” مصطفی احمدوند ” در بیست و ششمین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین‌المللی بتن آمریکا ACIc – شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن ( متب) و جشنواره ملی بتن و زلزله افزود: زمان تصویب قانون آموزش مهارتی، اشتغال و بکارگیری فن ورزان ماهر و صلاحیت دار( تکنسین ) در صنعت بتن کشور فرا رسیده و تصویب قانون آن می تواند خلا فن ورزان و تکنسین ها را در صنعت ساخت و سازهای بتنی کشور فراهم می کند.

عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان تاکید کرد: در صنعت بتن کشور باید علم و عمل یکی شود و هرگونه افزودنی های مجاز به بتن باید با استفاده از فن ورزان و با تزریق حباب مورد نیاز طبق استانداردهای روز دینا انجام شود.

احمدوند با بیان اینکه تزریق حباب هوا دوام بتن را افزایش و نفوذپذیری بتن را کاهش می دهد، اظهارداشت: در فعالیتهای ساختمانی فنورزان بتن ملزم به رعایت استانداردهای تولید بتن است و تربیت فن ورزان ماهر امروز به یکی از نیازهای مهم کشور تبدیل شده است.

رئیس مرکز تحقیقات بتن تصریح کرد: انتظار داریم ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور طوری برنامه ریزی شود که بتوانیم به تدریج حضور فن ورزان را در صنعت ساخت وساز و به خصوص تولید بتن شاهد باشیم.

همزمان با توضیحات مهندس احمدوند در این همایش دو نفر از فن ورزان و تکنسین های آموزش دیده در مرکز تحقیقات بتن با استفاده از افزودنی های مجاز و تزریق حباب هوا نسبت به تولید بتن استاندارد و مقاوم اقدام کردند.

بیست و ششمین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن ACI – شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و زلزله، مرکز تحقیقات بتن ایران با حضور اساتید، متخصصان، دانشجویان و کارشناسان صنعت ساخت وساز کشور روزهای پنجم و ششم دی ماه سال جاری در اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود.

ایرج منصوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری حمل و نقل و صنعت و معدن ایران / مدیرکل، سردبیر، دبیر، و خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئيس دفتر اسبق خبرگزاری ایرنا در جمهوری آذربایجان (باکو) و منطقه آزاد کیش، کارشناس رسمی دادگستری

مطـالب مرتبـط

Back to top button