حمل و نقل

الگوی جدیدی برای انجام سرمایه گذاری و توسعه بنادر دردستورکار قرارگرفته است

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با الحاق ۲۴۰۰ هکتار به پسکرانه های بندرشهید رجایی الگوی جدیدی از سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در توسعه بنادر کشور در دستور کار قرارمی گیرد.

به گزارش پایگاه خبری حمل ونقل ایران، ” جلیل اسلامی ” افزود: استفاده از  شرکت های بزرگ با توانمندیهای توسعه دهنده خدمات لجستیکی وخدمات دریایی و بندری بالا از ویژگیهای این الگوی جدید است.

معاون امور بندری واقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: در این  اراضی شرکت های بزرگ توانمند علاوه برسرمایه گذاری باید بتوانند خدمات انبارداری، لجستیکی و بازفرآوری با ارزش افزوده بالا ارائه و زمینه ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای ارائه خدمات بندری را آماده کنند.

شایان ذکر است که پیشترعلی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده بود که در بندر شهید رجایی ۲۴۰۰ هکتار اراضی جدید به این بندر اضافه‌ می شود و با اجرای طرح جامع، پل بزرگی به طول ۱۳۰۰ متر برای اتصال بین بندر و این اراضی در دستور ساخت قرار گرفته و در فاز اول زیرساخت های آن در ۴۵۰ هکتار از این اراضی برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در دست اجرا است.

ایرج منصوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری حمل و نقل و صنعت و معدن ایران / مدیرکل، سردبیر، دبیر، و خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئيس دفتر اسبق خبرگزاری ایرنا در جمهوری آذربایجان (باکو) و منطقه آزاد کیش، کارشناس رسمی دادگستری

مطـالب مرتبـط

Back to top button