حمل و نقل

تاکید مدیرعامل راه آهن برافزایش سرعت بازرگانی

در این نشست که معاونان و مدیران راه‌آهن و همچنین مدیران عامل شرکت های مالک واگن باری بخش خصوصی حضور داشتند، هم فکری و هماهنگی بیشتر مدیران دولتی با مدیران بخش خصوصی فعال در حوزه ریلی برای افزایش بهره‌وری و سرعت سیر بازرگانی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری حمل ونقل ایران از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مدیرعامل راه آهن در این نشست صمیمانه با مالکان واگن باری بخش خصوصی ضمن تشکر از شرکت های حمل و نقل بار که در موضوع افزایش ایمنی سیر با حذف واگن های شیربسته به خوبی همراهی کردند گفت: بارهای مسیر ریلی بیشتر اوقات در فاصله کوتاهی سیر می کند اما تخلیه نمی شود و این باعث کاهش سرعت بازرگانی شده است. به طور مثال بار در عرض سه روز از سرخس در شمال شرق کشور به بندرعباس می رسد اما چندین روز و بعضا چند ده روز معطل تخلیه و ترخیص می شود که این موضوع به شدت بر کاهش سرعت بازرگانی تاثیر می گذارد.

سید میعاد صالحی افزود: اصلاحات انجام شده در راه آهن تا کنون، هیچگاه افزایش سرعت بازرگانی را به همراه نداشته است. به طوری که گاهی عده ای از واگن باری به عنوان انبار استفاده می کنند تا هزینه دموراژ و یا هزینه انبارداری ندهند. همچنین نحوه محاسبه بهره وری مدیران مناطق انگیزه ای برای حمل واگن خالی ایجاد نمی کند و متاسفانه بیشتر به افزایش بارگیری توجه شده است و نه افزایش سرعت حمل بار.

مدیرعامل راه آهن تاکید کرد: برخی از مشکلات شرکت های حمل و نقل ریلی ریشه های سی تا پنجاه ساله دارند که حل همگی به طور همزمان ممکن نیست اما باید مبتنی بر انضباط برای حل تک تک آن ها برنامه ریزی کرد.

معاون وزیر راه در ادامه جلسه با اشاره به مشکلات مالکان واگن در شبکه ریلی تاکید کرد: اولویت اصلی ما حمایت از بخش خصوصی است.

مدیرعامل راه آهن با اشاره به واگذاری مالکیت کلیه واگن های باری به بخش خصوصی گفت: تعمیرات و نگهداری واگن های باری بخش خصوصی نیز باید به عهده خودشان باشد چرا که مشی راه آهن تسهیل فضا و جذابیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی از یک سو و نظارت مستمر و جدی از سوی دیگر است.

ایرج منصوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری حمل و نقل و صنعت و معدن ایران / مدیرکل، سردبیر، دبیر، و خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئيس دفتر اسبق خبرگزاری ایرنا در جمهوری آذربایجان (باکو) و منطقه آزاد کیش، کارشناس رسمی دادگستری

مطـالب مرتبـط

Back to top button