حمل و نقل

تقدیر شرکت های مالک لکوموتیو از مدیر عامل راه آهن

۸ شرکت مالک لکوموتیو با امضای نامه‌ای از اقدامات سید میعاد صالحی مدیر عامل راه آهن و حمایت های ایشان از این صنف تقدیر کردند.

به گزارش پایگاه خبری حمل ونقل ایران از روابط عمومی راه آهن جمهوری جمهوری اسلامی در این نامه شرکت مالک لکوموتیو از اقدامات مدیر عامل راه آهن و حمایت های ایشان قدردانی کردند.

 

ایرج منصوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری حمل و نقل و صنعت و معدن ایران / مدیرکل، سردبیر، دبیر، و خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئيس دفتر اسبق خبرگزاری ایرنا در جمهوری آذربایجان (باکو) و منطقه آزاد کیش، کارشناس رسمی دادگستری

مطـالب مرتبـط

Back to top button