حمل و نقل

صدور ۱۸ هزارمجوز پروازهای نوروزی/ ۸۹۲ پروازفوق العاده

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از صدوربیش از ۱۸هزار مجوز پروازی برای عملیات نوروز۱۴۰۳ تاکنون خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری حمل ونقل ایران از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، جعفر یازرلو  از صدوربیش از ۱۸هزار مجوز پروازی برای عملیات نوروز۱۴۰۳ تاکنون خبر داد و گفت: از این تعداد مجوز صادر شده ۸۹۲ مجوز فوق العاده علی‌رغم پروازهای برنامه‌ای شرکت‌های هواپیمایی، برای پروازهای داخلی در ایام نوروز صادر شده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: در صورت افزایش تقاضای سفر و درخواست شرکت‌های هواپیمایی، سازمان هواپیمایی کشوری با صدور مجوز پروازهای فوق‌العاده در طول ایام نوروز موافقت خواهد کرد.

ایرج منصوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری حمل و نقل و صنعت و معدن ایران / مدیرکل، سردبیر، دبیر، و خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئيس دفتر اسبق خبرگزاری ایرنا در جمهوری آذربایجان (باکو) و منطقه آزاد کیش، کارشناس رسمی دادگستری

مطـالب مرتبـط

Back to top button