حمل و نقل

تخلیه وبارگیری ۱۷ میلیون و۵۱۴ هزارو۷۹۸ تن کالا دربنادر/ رشد ۹ درصدی عملیات کانتینری

میزان تخلیه ‌و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی فروردین ماه امسال، معادل ۱۷ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۷۹۸ تن بود.

به گزارش پایگاه خبری حمل ونقل ایران از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای نفتی طی ماه نخست ۱۴۰۳ در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، معادل ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۳۳۱ تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل ۴ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۲۹۰ تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۶۲۱ تن بوده است.

بارگیری کالاها

میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی فروردین ماه امسال، معادل ۵ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۹۶ تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی ۵ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۴۸۱ تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل ۱۱ میلیون و ۲۴ هزار و ۱۷۷ تن بوده است.

تخلیه‌وبارگیری کالا

جمع تخلیه‌و‌بارگیری کالاهای نفتی طی ماه نخست سال ۱۴۰۳، معادل ۷ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۲۶ تن و جمع تخلیه‌و‌بارگیری کالاهای غیرنفتی ۹ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۷۷۲ تن بوده؛ همچنین مجموع تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل ۱۷ میلیون و ۵۱۴ هزار و ۷۹۸ تن بوده است.

عملیات کانتینری

تخلیه‌و‌بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز طی فروردین ماه امسال، معادل ۱۹۹ هزار و ۹۶۲ TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری طی مدت مشابه سال گذشته که معادل ۱۸۴ هزار و ۱۰۰ TEU بود، رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

ایرج منصوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری حمل و نقل و صنعت و معدن ایران / مدیرکل، سردبیر، دبیر، و خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئيس دفتر اسبق خبرگزاری ایرنا در جمهوری آذربایجان (باکو) و منطقه آزاد کیش، کارشناس رسمی دادگستری

مطـالب مرتبـط

Back to top button