شهرسازی و عمران

دستورالعمل طراحی و ساخت طرح‌های مسکن حمایتی ابلاغ شد

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استانداران تمامی استان و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مصوبه شورا را با موضوع دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح‌های مسکن حمایتی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری حمل ونقل ایران از وزارت راه و شهرسازی، خسرو دانشجو دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با استانداران تمامی استان و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مصوبه شورا را با موضوع دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح‌های مسکن حمایتی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ در راستای ارتقای کیفیت معماری بناهای احداثی، تاکید بر معیارهای  معماری ایرانی-اسلامی و معماری بومی منطقه و ایجاد هماهنگی بناها با ویژگی‌های بستر طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرها، « دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح های مسکن حمایتی » – به شرح پیوست- را بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ کمیته فنی مشترک ۱ و ۳ شورایعالی شهرسازی و معماری، بررسی وبا تأکید بر ملاحظات زیر، مورد تصویب قرار داد.

۱. مطابق بند ۵-۱ دستورالعمل فوق‌الذکر، کمیته ارتقاء کیفی سیما ومنظراستان، وظیفه بومی‌سازی، تدقیق و تکمیل ضوابط عمومی مندرج در این دستورالعمل را بر عهده دارد، لذا در صورت وجود کمیته های موازی به منظور بررسی طرح های معماری مسکن حمایتی، با عنایت به مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص “ضوابط و مقرارت ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری” مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۷ ،  لازم است وظایف این کمیته ها به کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظراستان واگذار شود. در صورت نیاز به استفاده از اعضاء کلیدی کمیته های مذکور، این اعضاء بعنوان مدعو در جلسه حاضر خواهند شد.

۲. تسری و کنترل ضوابط و مقررات این دستورالعمل در تمامی مجموعه های حمایتی احداثی نظیر تعاونی‌های مسکن، مسکن‌های مشارکتی دولتی و امثالهم، که از تاریخ تصویب این دستورالعمل احداث خواهند شد، الزامی است.

۳. با توجه به تصویب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸ ، طراحی واحدهای احداثی موضوع این دستورالعمل، منطبق بر تعداد متقاضیان دارای شرایط خاص الزامی است. در طراحی داخلی این واحدها لازم است تمامی ضوابط  و مقررات مصوبه شورای‌عالی در خصوص افراد دارای معلولیت لحاظ شود.

۴. با تصویب «دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح‌های مسکن حمایتی»، کلیه ضوابط و مقررات ملاک‌عمل پیشین که مغایر با ضوابط مندرج در مصوبه حاضر هستند، لغو شده و در مواردی که مفاد ضوابط و مقررات مسکوت و بلاتکلیف است، باید به پیشنهاد کمیته فنی (۳) در شورایعالی شهرسازی و معماری تعیین‌تکلیف شوند.

در پایان مصوبه تاکید شده است: در اجرای مصوبه فوق‌الذکر به پیوست « دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح‌های مسکن حمایتی » برای بهره‌برداری و انعکاس به کلیه مراجع ذی‌مدخل برای اقدام لازم ابلاغ می‌شود.

ایرج منصوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری حمل و نقل و صنعت و معدن ایران / مدیرکل، سردبیر، دبیر، و خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئيس دفتر اسبق خبرگزاری ایرنا در جمهوری آذربایجان (باکو) و منطقه آزاد کیش، کارشناس رسمی دادگستری

مطـالب مرتبـط

Back to top button