حمل و نقل

سیاست‌های کلان فرهنگی و برنامه‌های شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) بررسی شد

چهارمین جلسه شورای‌عالی فرهنگی وزارت راه و شهرسازی با موضوع بررسی سیاست‌های کلان فرهنگی و برنامه‌های شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری حمل ونقل ایران از وزارت راه و شهرسازی، چهارمین جلسه شورای‌عالی فرهنگی وزارت راه و شهرسازی با موضوع بررسی سیاست‌های کلان فرهنگی و برنامه‌های شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) برگزار شد.

اعضای شورای‌عالی فرهنگی وزارت راه و شهرسازی در این جلسه، ضمن تبادل نظر، بر اهمیت ویژه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به عنوان مولفه‌های اصلی سیاست‌گذاری‌های فرهنگی آن تاکید کردند.

در این جلسه سعید چلندری مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ضمن ارائه گزارشی از سیاست‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، برنامه‌های آتی خود را نیز تشریح کرد

گفتنی است؛ شورای‌عالی فرهنگی با هدف سیاستگذاری، تعیین خط مشی و تدوین پیوست‌های فرهنگی در برنامه وزارت راه و شهرسازی اعم از وزارتخانه، سازمان‌ها و شرکت‌ها، مراکز تابعه و ادارات کل استانی در چارچوب سیاست‌های ابلاغی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده است.

ایرج منصوری

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری حمل و نقل و صنعت و معدن ایران / مدیرکل، سردبیر، دبیر، و خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئيس دفتر اسبق خبرگزاری ایرنا در جمهوری آذربایجان (باکو) و منطقه آزاد کیش، کارشناس رسمی دادگستری

مطـالب مرتبـط

Back to top button